• ಸ್ಕೈಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 2016 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಕ್ಸ್