• ಸ್ಕೈಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್