• ಸ್ಕೈಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ವಿಂಡೋಸ್ 8.1 ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್