• ಸ್ಕೈಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ವರ್ 2016 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್