• ਸਕਾਈਪ ਚੈਟ
  • aoxunsoftware@hotmail.com
  • Windows ਸਰਵਰ 2016 ਮਿਆਰੀ